Bloemrijke akkerranden verkrijgbaar voor iedereen!

Bloemrijke akkerranden in Laarbeek

Waarom akkerranden?

Het aantal insecten neemt af, waaronder soorten die zorgen voor de bestuiving van onze bloemen en planten. Andere insecten vormen een belangrijke voedselbron voor allerlei vogels en zoogdieren. Maar de akkerranden zitten ook boordevol zaden, welke met name in de winter belangrijk zijn voor vogels en zoogdieren om te overleven. De akkerranden boden bescherming tegen de ijzige wind en strenge vorst tijdens de afgelopen vorstperiode. In deze periode zijn putters, groenlingen, kneu, vinken en verschillende soorten mussen, gorzen, duiven en mezen in de randen waargenomen. Vogels waarvan verschillende soorten op de rode lijst staan van bedreigde vogelsoorten in Nederland.

Wat kunt u eraan doen?

U kunt meehelpen om de overlevingskansen van onze insecten, vogels en zoogdieren in het wild te vergroten. Verschillende agrariërs en particulieren zijn u afgelopen jaren voorgegaan, door een rand op hun bouwland of in hun tuin in te zaaien met een bloemenmengsel of een graan/zonnebloemmengsel.

Hoe werkt het?

Alle inwoners en bedrijven van Laarbeek kunnen zelf een bloemen- en/of graanrand inzaaien in hun eigen tuin of rondom hun bedrijf. Bij aanmelding moet u aangeven voor hoeveel m2 u een bloemenmengsel en/of een graan/zonnebloemmengsel wilt hebben.

Na aanmelden kunt u het zaadmengsel op vrijdag 19 maart en zaterdag 20 maart 2021 gratis komen ophalen op de locatie: Karstraat 1 te Beek en Donk.

Belangrijk: Vanwege het coronavirus moet het afhalen van het zaadmengsel plaatsvinden middels een tijdslot. U dient aan te geven welke dagen u kunt afhalen. Hierop wordt een tijdstip op 1 van de dagen aan u kenbaar gemaakt.

Bent u ook geïnteresseerd in het inzaaien van een akkerrand of een overhoek of in een mengsel van zaden voor in uw tuin, meldt u dan aan bij onze coördinator Marcel van der Heijden via emailadres: marcel.vanderheijden@hotmail.com

Aanmelden vòòr 13 maart 2021.

Tip: Vanwege het vroege voorjaar, vòòr 1 april zaaien.

 

  • Bloemrijke akkerrand met zonnebloemen zomer
  • Bloemrijke akkerrand met zonnebloemen winter