Welkom bij Laarbeeks Landschap

Op 17 februari 1997 is Stichting Laarbeeks Landschap opgericht. De initiatiefnemers van destijds (IVN, Jagersvereniging en ZLTO) wilden het Laarbeeks landschap onderhouden en verbeteren. Het idee daarbij was om dit te realiseren door de belangstelling voor het landschap te bevorderen en daadwerkelijk menskracht te leveren voor de opzet en coördinatie van (vrijwilligers)projecten voor het Laarbeeks landschap. En dat is precies wat we nu nog steeds doen! Of het nu gaat om de aanleg van een bloemrijke akkerrand, het snoeien van fruitbomen, het onderhoud van een rijtje knotwilgen bij Boer Jan of het beschermen van de weidevogels op het land, het Laarbeeks Landschap onderhoudt in nauwe samenwerking met grondbezitters en belangenorganisaties het natuurlandschap in het buitengebied van Laarbeek.

Wat doen wij?

Of het nu gaat om de aanleg van een bloemrijke akkerrand, het snoeien van fruitbomen, het onderhoud van knotwilgen of het beschermen van de weidevogels op het land, het Laarbeeks Landschap onderhoudt in nauwe samenwerking met grondbezitters en belangenorganisaties het natuurlandschap in het buitengebied van Laarbeek. Onze hoofdactiviteiten zijn:

Bevordering van de diversiteit in het buitengebied

Zonder onderhoud verdwijnt een kikkerpoel en sterft de knotwilg af. Waar het nodig is, onderhouden onze ca. 40 vrijwilligers op een professionele en veilige wijze de knotwilgen en de veelal moeilijk bereikbare poelen in de periode oktober/april. Tevens onderhouden zij houtwallen en singels.

Eén van de werkzaamheden had betrekking op het plaatsen van ca 1000 stekken nieuwe aanplant aan de Schaapsdijk en Ketelkampweg in Mariahout. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de landschapswerkgroepen van Beek en Donk, Aarle- Rixtel en Lieshout.

Naast het verfraaien van het landschap, willen we met deze aanplant bereiken, dat de bermen in dat gebied meer schuilgelegenheid bieden voor allerlei dieren. Over enkele jaren zal dit duidelijk te zien zijn. Wij nodigen u uit tijdens uw wandelingen hiervan te genieten.

Snoeien van Fruitbomen

Kunt u ook zo genieten van een mooie fruitboom in uw tuin of een eigen echte fruitboomgaard? Niet alleen u, maar ook dieren (insecten, vogels enz.) genieten van fruitbomen. Om fruitbomen gezond, vitaal en in een mooie vorm te houden, dienen deze minimaal 1 keer per jaar gesnoeid te worden. Ons fruitbomenteam ondersteunt u graag bij het onderhoud, waarbij het niet uitmaakt of u in het buitengebied of in de kern van Laarbeek woont. Professionele vrijwilligers snoeien in de periode oktober/april uw fruitbomen, zodat ze bewaard blijven voor de toekomst.

Bloemrijke Akkerranden

Geen vruchten zonder insecten, geen insecten zonder verschillende soorten bloemen, grassen, granen en bomen. Daarbij zijn insecten weer voedsel voor vele (jonge) dieren. Dit is precies de reden waarom wij de eenzijdige (landbouw)gronden verrijken met bloemrijke akkerranden. Heeft u belangstelling voor een bloemrijke akkerrand? Neemt u gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op.

Weidevogelbescherming

Door het veranderende gebruik van landbouwgronden is het voor onze weidevogels lastig om hun legsels uit te broeden. Door nu de nesten te zoeken en met de boer afspraken te maken, wordt geprobeerd de nesten te redden. Hiervoor zetten onze ca. 35 vrijwilligers zich ieder jaar opnieuw in.

Samenstelling bestuur:

Het bestuur van het Laarbeeks Landschap bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                             Martin van Boxtel

Secretaris:                            Cees Dietvorst

Penningmeester:                  Wout van der Heijden

Bestuurslid:                           John Heesakkers

Bestuurslid:                           Wilco van Berlo

Bestuurslid:                            Adri van Vught