Werkinstructie voor beheer vrijwilligers in verband met het Corona virus

De richtlijnen van het RIVM zijn altijd leidend!

 Algemeen geldende preventiemaatregelen

·      Heb je klachten, blijf dan thuis

·      Houd 1,5 m afstand

·      Vermijd drukte

·      Hoest en nies in je elleboog

·      Schud geen handen

·      Was vaak je handen

 Voor vrijwilligers

·      Vrijwilligerswerk MAG, het moet niet. Ga alleen aan de slag als het voor jou goed voelt.

·      Val je qua gezondheid of leeftijd (ouder dan 70 jr) in de risicogroep, wees extra voorzichtig .

·      Kies werkzaamheden en een werkplek uit waar je goed 1,5 m afstand kunt houden.

·      Werk bij voorkeur in vaste tweetallen.

·      Neem in geval van besmetting direct telefonisch contact op met de coördinator.

·      Reis zo veel mogelijk alleen als je met de auto komt, ook tussen de werklocaties.

·      De coördinator van de groep zorgt dat er een aanwezigheidslijst wordt bijgehouden.

·      Gereedschap gebruikt door meerdere mensen: draag altijd werkhandschoenen en reinig het. Of label je gereedschap met een naamsticker.

·      Waar mogelijk: buiten verzamelen en pauze houden in plaats van in een werkschuur.

·      De coördinator voorziet in materialen voor desinfectie en handen wassen.

·      Volg altijd de instructies van de coördinator op.