Vriend worden van Laarbeeks Landschap

Het werk van Laarbeeks landschap wordt gedaan door tientallen vrijwilligers, zij knotten wilgen, beschermen de nesten van weidevogels, snoeien fruitbomen, doen het onderhoud van poelen, zorgen voor het inzaaien van bloemrijke akkerranden, enz.

Maar Laarbeeks Landschap heeft ook donateurs, zij steunen ons werk via een jaarlijks over te maken bedrag van minimaal 10 euro.

Het geld wat zo binnenkomt wordt gebruikt voor projecten, die niet voor subsidiëring in aanmerking komen. Dat kan de aanleg van een houtwal zijn, de aanplant van landschapsbomen, het bouwen van een bijenstal in het buitengebied of de aanleg van een amfibiën-poel. Zo kan het buitengebied van Laarbeek verrijkt worden met elementen, die natuur en landschap aantrekkelijker maken.

Donateurs (vrienden van Laarbeeks Landschap) krijgen twee keer per jaar onze nieuwsbrief en regelmatig wordt een wandeling ergens in het buitengebied gehouden om de donateurs te laten zien, wat de vrijwilligers van Laarbeeks Landschap zoal bezig houdt.

Wilt u ons werk ondersteunen via een jaarlijkse bijdrage, meld u dan aan als “vriend van Laarbeeks Landschap”.

Ja, ik word lid van de Vrienden van het Laarbeeks Landschap.
Ik maak € 10,- over op rekeningnummer NL85 RABO 0112 0102 45 met vermelding van Vrienden van het Laarbeeks Landschap.
(Een hogere bijdrage mag natuurlijk ook)