Bloemrijke Akkerranden

Je ziet steeds minder bloeiende planten. Waar zie je nog wel eens een weiland vol paardenbloemen, pinksterbloemen of boterbloemen? Het is overal Engels raaigras. En tussen de mais of op een aardappelveld groeit weinig anders, ”onkruid” is er niet te vinden. Staan er nog wel eens korenbloemen of klaprozen in een korenveld? Met de dierenwereld is het veelal hetzelfde verhaal. Konijnen zie je steeds minder, nesten van kievit en grutto moeten beschermd worden, echte boerenlandvogels zijn nagenoeg verdwenen. In Laarbeek kan de patrijs kan zich net nog handhaven, daartoe zijn verschillende zogenaamde patrijsveldjes zijn aangelegd. Zonder dat was hij misschien al lang verdwenen.

In de gemeente Laarbeek worden al enkele jaren bloemrijke akkerranden of overhoeken ingezaaid, zowel op gemeentegronden als bij particuliere grondbezitters. In totaal zo’n drie hectare, vaak jaarlijks wisselend op verschillende locaties. Ingezaaid wordt met een mengsel van akkeronkruiden, granen en bloeiende een- of tweejarigen. Dat kan een mooi gezicht aan bloeiende planten opleveren, maar betekent ook voedsel voor stuifmeel en nectar verzamelende insecten. De vruchten en zaden zijn weer goed voor zangvogels, patrijzen en fazanten. Dergelijke bloemrijke akkerranden blijven ook in de winter liggen, dat geeft in dat jaargetijde ook voedsel en beschutting voor allerlei dieren. Niet voor niets zie je er dan vaak een torenvalk boven hangen opzoek naar muizen.

Is het iets voor u om ook een bloemrijke akkerrand in te (laten) zaaien, neem dan contact op met Marcel van der Heijden 06 44961082. Hij kan u adviseren over de aanleg en afspraken maken over de uit te voeren werkzaamheden. Deelnemers aan dit project komen in aanmerking voor een vergoeding. Het zaadmengsel is gratis, mits de ingezaaide bloemenrand tot na de winter intact blijft.

Geen vruchten zonder insecten, geen insecten zonder verschillende soorten bloemen, grassen, granen en bomen. Daarbij zijn insecten weer voedsel voor vele (jonge) dieren. En dat is precies de reden waarom wij de eenzijdige (landbouw)gronden verrijken met bloemrijke akkerranden. Hebt u belangstelling voor een bloemrijke akkerrand? Neemt u gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op.

  • box
    Bloemrijke akkerrand met o.a. klaprozen en korenbloemen
  • box
    Bloemrijke berm met o.a. echte koekoeksbloemen en grote ratelaar
  • box
    Bloemrijke rand met o.a. zonnebloemen en ganzebloemen